Vanitas Vanitatum - ענבל מארי כהן
16.7.15 - 15.8.15

יצירתה של ענבל מארי כהן מתעצמת מהמתח בין שימוש בטכניקה של ציור מסורתי לבין תיאור חפצים יומיומיים, מוצרי תרבות המוניים, תרבות צריכה ומוצרים מעולם הטכנולוגיה, המייצגים את תקופתנו.

 

עבודותיה החדשות עוסקות בדיוקן העצמי, מוטיב מרכזי ביצירתה. מראה כן-הציור בסדרה החדשה מזמין את הצופה לסטודיו האמנית ובו זמנית חוסם את הגישהלציור.המתח בין מה שמוצג לבין מה שאינו מוצג מעלה קונפליקט הנמצא בסטודיו כמקום עבודה פרטי ובאותו הזמן בהיותו אתר לייצור אמנות בו מבקרים לצריכה ציבורית. דיוקנה של האמנית מגיח מתוך אפלה גדולה העוטפת את דמותה בנופך מיסטי ומסתורי.

 
 
All rights reserved Hayek Center 2009 - Designed by Elyotech